Αρχική_Τοπικά νέαΛασίθι γενικάΟδηγίες για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασίων των υποψηφίων για...

Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασίων των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ

Από

Ημερομηνία

Από τις 29 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου θα διεξάγονται οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε οδηγίες και διευκρινίσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων. Όπως σημειώθηκε, οι μαθητές της Γ’ λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), καθώς και οι απόφοιτοι των λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, έχουν ήδη καταθέσει μέσα στη χρονιά αίτηση – δήλωση στο λύκειό τους για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ. Οι υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα.

Όσοι απόφοιτοι θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10%, χωρίς νέα εξέταση, θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Οδηγίες

Κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπής υγειονομικής εξέτασης και της πρακτικής δοκιμασίας, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα εξής:

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β) το δελτίο εξεταζομένου από το λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα πρέπει να έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο

γ) βεβαίωση οπτικής οξύτητας

δ) ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση

ε) καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση και

στ) Ιατρική Βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του υποψηφίου για COVID-19, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των εξεταζομένων.

Όπως ενημέρωσε το υπουργείο, οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Η Ιατρική Βεβαίωση για COVID-19 μπορεί να έχει εκδοθεί από ιατρό με ειδικότητα γενικού ιατρού, παιδιάτρου, παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και λοιπών συναφών παθολογικών ειδικοτήτων. Τα προαναφερθέντα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός & COVID 19» και στην ενότητα «Υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, τις στρατιωτικές σχολές κ.α.» (https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports).

Έδρες των επιτροπών υγειονομικής εξέτασης

Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής, Αχαΐας (Πάτρα), Αρκαδίας (Τρίπολη), Έβρου (Αλεξανδρούπολη), Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κοζάνης, Λάρισας και Τρικάλων.

Σχετικά με το αγώνισμα της κολύμβησης

Η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία για εξέταση. Για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα αυτό να διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50μ. Έτσι, λόγω της έλλειψης κολυμβητηρίου 50 μ. στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Επίσης, όσοι θα προσέρχονταν στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και επιθυμούν να εξεταστούν στο αγώνισμα της κολύμβησης, λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ. στην συγκεκριμένη πόλη, θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις πρακτικές δοκιμασίες τους στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Λάρισα.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, θα ανακοινωθούν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αυστηρή τήρηση του προγράμματος

Από το υπουργείο επισημαίνεται ότι λόγω των συνθηκών που ισχύουν φέτος εξαιτίας του Covid-19, θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά το πρόγραμμα, εκτός των περιπτώσεων υποψηφίων των ΕΠΑΛ που εξετάζονται στις 29 και 30 Ιουνίου, των υποψηφίων που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 1 έως και 13 Ιουλίου καθώς και άλλων εξαιρετικών και έκτακτων περιπτώσεων. Για τους συγκεκριμένους υποψηφίους η οικεία επιτροπή οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης εφόσον η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας συμπίπτει με την ημέρα εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

 

Πρόσφατα άρθρα