Συνέχεια του καθαρισμού και της ανάδειξης της Κάτω Βρύσης στο Καλό Χωριό είχαμε σήμερα, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού Γιάννης Βάρδας, με τα μηχανήματα του δήμου Αγίου Νικολάου και υπό την επίβλεψη του αντιδημάρχου καθημερινότητας και διοίκησης Κ. Καστελιαννάκη.