Με αγώνες στίβου και την καθιερωμένη συνάντηση «Μιραμπέλο» στο στάδιο του Αγίου Νικολάου η οποία πραγματοποιείται για εικοστή φορά έχοντας γίνει θεσμός για τον κλασικό αθλητισμό της Κρήτης, επαναρχίζει το απόγευμα (17.00) η επίσημη αθλητική δράση στο Λασίθι και τον πρώτο αγώνα στίβου σε όλη την Ελλάδα στην μετά CO-VID 19 εποχή. Διοργανωτής είναι το τοπικό σωματείο του Αθλητικού Ομίλου Λασιθίου (Α.Ο.Λ.) με τη συνεργασία και υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου – Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.) και της ΕΑΣ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη στους  αγώνες Μιραμπέλο, έχουν δικαίωμα  συμμετοχής μόνο οι αθλητές  και οι αθλήτριες που είναι εγγεγραμμένοι  σε σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση «περί εγγραφής αθλητών». Σε κάθε αγώνισμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι αθλητές – τριες των αντιστοίχων ηλικιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που αναφέρονται στις Τεχνικές διατάξεις του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 2020. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εκτός συναγωνισμού σε κανένα αθλητή – τρια και για κανένα λόγο, ούτε η συμμετοχή αθλητών – τριών διαφορετικής ηλικίας.

Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων τους οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται στην κάρτα υγείας του αθλητή- αθλήτριας θεωρημένα από ιατρό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η  κάρτα υγείας ισχύουν για ένα έτος από τη θεώρησή τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, για τα θέματα υγείας αυτών των αθλητών – τριων, είναι υπεύθυνος ο εκπρόσωπος του σωματείου και ο προπονητής που δηλώνουν  αυτούς τους αθλητές και σε καμία περίπτωση οι οργανωτές.

Υγειονομικά Πρωτόκολλα

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη διοργάνωση θα πρέπει να τηρούν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. και  τα αντίστοιχα Υγειονομικά Πρωτοκόλλα διεξαγωγής αγώνων που ισχύουν για τον στίβο, με τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που θα ισχύουν μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων και αφορούν την πρόληψη της μετάδοσης της COVID – 19.

1) Δρόμοι από τα 800μ (συμπεριλαμβάνονται) και μεγαλύτερης απόστασης & 4Χ400.

Για τη συμμετοχή των αθλητών  – αθλητριών θα απαιτείται  πρόσφατη (το πολύ 2 ημέρες πριν τον αγώνα) ιατρική βεβαίωση ότι δεν έχουν κάποιο από τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν τον COVID-19 ή αρνητικό τεστ για τον κορονοϊό που θα έχει πραγματοποιηθεί μέσα σε 48 ώρες πριν τη διεξαγωγή του αγωνίσματος.

2) Για όλα τα υπόλοιπα αγωνίσματα: Οι αθλητές  – αθλήτριες προσκομίζουν δήλωση ότι δεν έχουν κάποιο από τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν τον COVID-19.

Το πρόγραμμα των  αγώνων

17.00 200 Εμπ. Κ16 (Α – Κ)/Τετραπλούν Κ16 (Α – Κ)

17.20 60 Κ14 (Α – Κ)/Ύψος Α – Γ

17.40 80 Κ16 (Α – Κ)

18.00 100 Α – Γ/Μήκος Κ14 (Α-Κ)

18.20 400 Α

18.40 1.200 Κ16 (Α – Κ)

19.00 150 Κ16 (Α – Κ)/Μήκος Α-Γ/Ακόντιο Κ16-Κ18 (Α – Γ)

19.20 200 Α – Γ

19.25 1500 Α – Γ

20.00 4 Χ 80 Κ16 (Α – Κ)