Αρχική_Τοπικά νέαΙεράπετραΔιαγωνισμός για την προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4 για την Πυροπροστασία

Διαγωνισμός για την προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4 για την Πυροπροστασία

Από

Ημερομηνία

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδ. Καλαντζάκης προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη «Προμήθεια Φορτηγού Αυτοκινήτου 4Χ4 – Πυροπροστασία 2019», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά  βάση της  τιμής. Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 31.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τη Μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, οδός  Δημοκρατίας 31, την 3η Αυγούστου 2020 (03/08/2020) ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα. Για θέματα τεχνικού περιεχομένου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου και ειδικότερα στον κ. Γεώργιο Καροφυλάκη (2842340334). Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού, την κα Ειρήνη Ζουμπουλάκη (2842340406).

 

Πρόσφατα άρθρα