Ύστερα από απουσία κάποιων ημερών λόγω πανδημίας ξεκίνησε στην Κριτσά η κατασκευή σχάρας για τα όμβρια ύδατα στην απάνω βρύση και την αποσυμφόρηση της περιοχής.
Επίσης, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Κοινότητας Μανόλης Μασσάρος ξεκίνησε ξανά η πλακόστρωση στα σοκάκια του χωριού.