Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΑπό τη Δευτέρα μπαίνει στο "πορτοκαλί" επίπεδο ο Δήμος Αγίου Νικολάου

Από τη Δευτέρα μπαίνει στο “πορτοκαλί” επίπεδο ο Δήμος Αγίου Νικολάου

Από

Ημερομηνία

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969 που δημοσιεύτηκε το Σάββατο το βράδυ και στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο επίπεδο αυξημένου και πολύ αυξημένου κινδύνου έχει ισχύ από την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου και ώρα 6.00 το πρωί.

Μέχρι τότε ο δήμος Αγίου Νικολάου είναι στο επίπεδο του πολύ αυξημένου κινδύνου και ισχύουν όλα τα σχετικά μέτρα, όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 6.00 το απόγευμα.

Καλό θα είναι να είμαστε για ακόμη μια ημέρα σήμερα, όλοι ιδιαίτερα προσεχτικοί και να τηρήσουμε τα μέτρα που είχαν επιβληθεί.

Το Άρθρο 14 της ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου αναφέρει:
Ισχύς – Ειδικές και καταργούμενες διατάξεις
1. Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 με την επιφύλαξη των περ. α) και β) της παρ. 1Α του άρθρου 1, για τις οποίες η παρούσα ισχύει από το Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
2. Η εφαρμογή της παρούσας δεν θίγει τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.
3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας, οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
4. Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.9147/10.2.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.9769/12.2.2021 (Β’ 586) και Δ1α/ΓΠ.οικ.10604/18.2.2021 (Β’ 643) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ: Τα μέτρα ίσχυσαν από το Σάββατο για τις περιοχές που μπήκαν στις κατηγορίες πολύ αυξημένου κινδύνου και αυξημένου κινδύνου. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου περιλαμβάνεται πλέον σύμφωνα με το ΦΕΚ στην περ. γ) της παρ. 1Α του άρθρου 1.

Πρόσφατα άρθρα