Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΗ λειτουργία των δικαστηρίων στη Νεάπολη - Ποιες δίκες θα γίνουν

Η λειτουργία των δικαστηρίων στη Νεάπολη – Ποιες δίκες θα γίνουν

Από

Ημερομηνία

Έχοντας υπόψη τη με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.: 38197 από 18.06.2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2660/Β/18.06.2021) ανακοινώνουμε τα παρακάτω ως προς τη λειτουργία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου και την προσωρινή αναστολή των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 06.00΄ έως και τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 06.00΄. Ειδικότερα:

Α.   Ποινικές συνεδριάσεις:

Ι.    ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δικάσιμος Παρασκευή 25-6-2021

Όλες οι υποθέσεις αποσύρονται

 

ΙΙ.   ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δικάσιμος Πέμπτη, 24-6-2021

Θα εισαχθούν προς εκδίκαση οι παρακάτω αναφερόμενες δεκαπέντε υποθέσεις:

 1. Α.Β.Μ. ΒΦ2015/78, παρ. αρ. 169Α Π.Κ., κτγ K.Π.
 2. Α.Β.Μ. Α2016/721, παρ. αρ. 42 Κ.Ο.Κ., κτγ Ε.Μ.
 3. Α.Β.Μ. Α2017/92, υπεξαίρεση, κτγ Δ.Δ.
 4. Α.Β.Μ. Α2017/305, παρ. αρ 381 Π.Κ., κτγ Ε.Ψ.
 5. Α.Β.Μ. Α2017/53, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κτγ Ε.Ψ
 6. Α.Β.Μ. Α2017/124, παρ. αρ 7 Β.Δ. 29/71, κτγ Ε.Ρ/Π.Κ./Α.Κ./Ε.Μ./Ι.Χ./Ε.Ψ.
 7. Α.Β.Μ. Γ2017/1105, κλοπή από κοινού, κτγ Χ.Κ./Α.Σ./Σ – Ε.Κ.
 8. Α.Β.Μ. Β2017/310, αυθαίρετο κτίσμα, κτγ Σ.Μ.
 9. Α.Β.Μ. Γ2017/402, παράνομη θήρα, κτγ Χ.Χ./Κ.Κ.
 10. Α.Β.Μ. Α2015/823, χρήση πλαστού, απάτη, κτγ Θ.Σ./Ι – Β.Σ.
 11. Α.Β.Μ. Β2019/168, παρ. αρ. 312 Π.Κ., κτγ Ν.Σ.
 12. Α.Β.Μ. Α2018/32, πλαστογραφία και ηθική αυτουργία, κτγ Ε.Μ./Α.Β./Ε.Β./Μ.Β.
 1. Α.Β.Μ. Γ2017/854, παράνομη εκχέρσωση χορτολιβαδικής έκτασης,   κτγ Γ.Δ.
 1. Α.Β.Μ. Β2017/357, παρ. αρ. 229, 224, 363 Π.Κ., κτγ Μ.Κ.
 2. Α.Β.Μ. Α2016/487- Α2015/1136, παρ. αρ. 23 Ν. 1539/1938, κτγ S.H.

Οι λοιπές υποθέσεις αποσύρονται

Όλες οι αποσυρθείσες  δικογραφίες θα προσδιορισθούν εκ νέου μετά την πάροδο της αναστολής.

Β. Αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.

Κατ΄ εξαίρεση θα πραγματοποιούνται:

i) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

ii) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους

iii) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2025, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2025. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

iv) Οι ποινικές δίκες που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση.

v) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ., ν. 4620/2019, Α’ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 Κ.Π.Δ., ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 Κ.Π.Δ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 Κ.Π.Δ., καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 Κ.Π.Δ., στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν. 4619/2019, Α’95) και 82 του προϊσχύσαντος Π.Κ. (π.δ. 283/1985, Α’106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος Π.Κ.

vi) Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης εξακολούθησης ή αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεις του εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης των ως άνω μέτρων (άρθρο 70 ΠΚ, ν. 4619/2019, Α’ 95).

vii) H εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων καθώς και κάθε άλλο ζήτημα  που αφορά τις διαδικασίες ποινικής συνδιαλλαγής, ποινικής διαπραγμάτευσης και ποινικής διαταγής, που προβλέπονται στα άρθρα 301 έως 304 και 409 έως 416 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

viii) Οι ποινικές δίκες που αφορούν την εκδίκαση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων, με κατηγορουμένους, οι οποίοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας σε εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων.

Γ. Ως προς την ειδικότερη λειτουργία της Εισαγγελίας:

Δεν θα πραγματοποιούνται ακροάσεις ενώπιον του Εισαγγελέα. Για τις επείγουσες υποθέσεις να απευθύνεστε στις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

Η προσέλευση των ενδιαφερομένων να εξυπηρετηθούν από τα τμήματα της Εισαγγελίας θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας τους με την Προϊσταμένη της Γραμματείας ή την αναπληρώτριά της στο τηλέφωνο (2841032246).

Δ. Για την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου στο Δικαστικό Μέγαρο Νεάπολης Λασιθίου:

ι) Είναι υποχρεωτική σε κάθε εισερχόμενο στους χώρους της Εισαγγελίας Πρωτοδικών (εισαγγελείς, δικαστές,  γραμματείς, συνηγόρους και διαδίκους) η χρήση μη ιατρικής μάσκας, απολυμαντικού χεριών και θερμομέτρηση ευθύς μετά την είσοδο.

ιι) Τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ φυσικών προσώπων σε οποιονδήποτε χώρο.

ιιι) Σε κάθε γραφείο επιτρέπεται να εισέρχεται προς εξυπηρέτηση μόνο ένα άτομο, το οποίο θα αποχωρεί ευθύς μετά την περαίωση της υπόθεσής του.

iv)  Δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή ατόμων σε οποιονδήποτε χώρο.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών θα λειτουργεί με τον αναγκαίο αριθμό εισαγγελικών λειτουργών και υπαλλήλων, με γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας και τη διασφάλιση της δημόσια υγείας.

Για τυχόν απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου στο τηλέφωνο 2841032246.

Ο  Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθανάσιος Γαλήνας

Εισαγγελέας Πρωτοδικών

 

Πρόσφατα άρθρα