Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΠροσλήψεις προσωπικού στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου

Προσλήψεις προσωπικού στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου

Από

Ημερομηνία

Ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Μιχάλης Φαρσάρης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες) στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19.

Οι προσλήψεις αφορούν δυο άτομα με ειδικότητα ΔΕ Υπαλλήλων παραλίων και ένα άτομο με ειδικότητα ΥΕ Υπαλλήλων Καθαριότητας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  , απευθύνοντάς την προς την Δ/νση προσωπικού στα γραφεία της ΔΑΕΑΝ (Μαρίνα Αγ. Νικολάου) υπεύθυνη κ.Αλετρά Μαρία ή με ηλεκτρονική μορφή στο : reception@daean.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες) (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας.

Πρόσφατα άρθρα