Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΑναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων Νεάπολης την Τετάρτη

Αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων Νεάπολης την Τετάρτη

Από

Ημερομηνία

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λασιθίου και η Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου

Έχοντας υπ’ όψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περίπτωση δδ΄ (περί του τεκμηρίου αρμοδιότητας) του Ν. 1756/1988 Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύει.

2) Την ισχυρή σεισμική δόνηση της 12ης-10-2021 που έπληξε το Νομό Λασιθίου.

3) Την παλαιότητα του Δικαστικού Μεγάρου Λασιθίου και την ανάγκη διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας του, την ανάγκη προστασίας του προσωπικού που εργάζεται σε αυτό, των δικηγόρων και των πολιτών και την ανάγκη διενέργειας ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την στατική επάρκεια και την ασφάλεια του ως άνω κτηρίου.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 13Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 των υπηρεσιών που στεγάζονται στο Δικαστικό Μέγαρο ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Πρωτοδικείου Λασιθίου, Ειρηνοδικείου Λασιθίου και Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου).

Στο πλαίσιο της ανωτέρω αναστολής λειτουργίας:

1) Αναστέλλονται όλες οι δίκες και οι λοιπές εργασίες στο Δικαστικό Μέγαρο Λασιθίου.

2) Αποσύρονται οι υποθέσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της δικασίμου της 13ης-10-2021, οι οποίες θα επαναπροσδιορισθούν με σχετική Πράξη της Προϊσταμένης του Πρωτοδικείου.

3) Ο χρόνος και ο τρόπος επαναλειτουργίας των ως άνω Υπηρεσιών θα ορισθεί με νεότερη κοινή πράξη, μετά την διενέργεια του ως άνω ελέγχου. Μέχρι τότε, ουδείς επιτρέπεται να εισέρχεται στο Δικαστικό Μέγαρο, χωρίς την άδεια της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λασιθίου ή της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου.

Νεάπολη, 12-10-2021

 

Η  Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο          Η  Διευθύνουσα την Εισαγγελία

Λασιθίου                                         Πρωτοδικών Λασιθίου

 

Σοφία Βελεγράκη                                              Ροζίνα Πολυχρονάκη

 Πρόεδρος Πρωτοδικών                          Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Πρόσφατα άρθρα