Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προέβη σε κατ’ αρχήν έγκριση αναφορικά με την προτεινόμενη οδηγία για αποκάλυψη πληροφοριών φόρου εισοδήματος πολυεθνικών εταιρειών, γνωστή ως οδηγία CBCR (public country-by-country).