Περαιτέρω μείωση των «κόκκινων» δανείων, ενίσχυση εσόδων απο προμήθειες και ψηφιακός μετασχηματισμός οι συστάσεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.