Βρέθηκαν σε σακούλες, κούτες και συρτάρια στα υποκαταστήματα του ασφαλιστικού φορέα σε όλη την Ελλάδα. Εντοπίστηκαν φάκελοι με έγγραφα για την έκδοση συντάξεων ακόμη και από το 2010. Αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, γιατρούς, νομικούς και μηχανικούς.