Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΚαθολικό: Το νομικό καθεστώς της ζώνης λιμένα είναι ξεκαθαρισμένο -Ας μην χαθεί άδικα...

Καθολικό: Το νομικό καθεστώς της ζώνης λιμένα είναι ξεκαθαρισμένο -Ας μην χαθεί άδικα άλλος χρόνος 

Από

Ημερομηνία

του Μανωλη Μενεγακη

Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου στις 28/3/2022 και ενώ παράλληλα βεβαιώθηκε ότι η χερσαία ζώνη των 50 μ. στο Καθολικό Αγίου Νικολάου είναι κατοχυρωμένη με απόφαση δημοσιευμένη σε ΦΕΚ, πρέπει να θεωρηθεί πια ότι «έκλεισε» η υπόθεση που πήγε να ανοίξει, τουλάχιστον σε δημοτικό επίπεδο. Με την τελευταία απόφασή του το Δημ.Συμβούλιο ακολουθώντας το πνεύμα της απόφασης που είχε λάβει και το 1988, απαίτησε να παραμείνει το καθεστώς της ζώνης των 50 μ. και να προχωρήσει η ανάπλασή της μαζί με τα υπόλοιπα έργα στον παραδοσιακό και φυσικό λιμένα του Καθολικού.

Έμεινε, όμως, μια σκιά για το θέμα του «ιδιοκτησιακού» της ζώνης αυτής, αν δηλαδή ανήκει στο Δημόσιο ή στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και δόθηκε η δημοσιογραφική πληροφορία ότι υπάρχει σκέψη να ζητηθεί από τον Δήμο η γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τον λόγο αυτό. Θα ήθελα να συμβάλλω με τις παρακάτω πληροφορίες:

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των χερσαίων ζωνών λιμένων προκύπτει από τον νόμο για τον αιγιαλό (άρ. 22 Ν.2971/2001) αλλά έχει ξεκαθαριστεί και σε επίπεδο διοίκησης του Δημοσίου με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του έτους 2012 (ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β – αριθ. πρωτ.: 8321.6/01/12/12-03-2012), την εποχή που άρχισαν να λειτουργούν πολλά από τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία τα οποία διαδέχθηκαν τα κρατικά Λιμενικά Ταμεία. Αυτή η εγκύκλιος είναι γνωστή στους παραλιακούς δήμους της χώρας επειδή με αυτήν δίνονται οδηγίες για την εκμετάλλευση της ζώνης λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής σε ιδιώτες κλπ.

Η εγκύκλιος αναφέρει ότι από τον νόμο για τον αιγιαλό, την παραλία κ.λπ. προκύπτει ότι «Οι χώροι και όλα εν γένει τα κτήματα που περιλαμβάνονται στην Ζώνη Λιμένα είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα και ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα, η χρήση όμως και η εκμετάλλευσή τους ανήκει στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένα», δηλαδή στις περιπτώσεις όπως η δική μας, η διοίκηση, χρήση και εκμετάλλευση ανήκει πλέον στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το οποίο έχει αποκτήσει όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου που καταργήθηκε (αρ. 28 του Ν.2738/1999).

Για να το πούμε πιο απλά για την περίπτωσή μας, αυτός που έχει την κυριότητα (την ιδιοκτησία) της χερσαίας ζώνης στο Καθολικό θεωρείται ότι είναι το Δημόσιο, αλλά αυτός που μπορεί να ασκεί διοίκηση, να εκμεταλλεύεται και να χρησιμοποιεί την ζώνη αυτή είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου. Συνεπώς, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μπορεί να αναθέσει μια μελέτη για την ανάπλαση της ζώνης αυτής ή να ζητήσει την επικαιροποίηση μιας υπάρχουσας, να ζητήσει χρηματοδότηση και τελικά να αναθέσει την υλοποίηση έργων αφού πάρει όπου απαιτείται τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου και τα αρμόδια υπουργεία.

Επομένως, ας μην χαθεί άδικα άλλος χρόνος σε γνωματεύσεις θεμάτων που είναι ήδη ξεκαθαρισμένα.Η μόνη συζήτηση που έχει νόημα κατά την γνώμη μου είναι να προχωρήσει από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, σε συμφωνία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, μια επικαιροποιημένη μελέτη ανάπλασης της ζώνης αυτής, αφού αυτό επιθυμεί και η μεγάλη πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας, και να προγραμματιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για τις εγκρίσεις/ αδειοδοτήσεις για να γίνουν οι προβλήτες για τα σκάφη και τα έργα πρασίνου, αναψυχής κλπ. Η τυπική κτηματολογική διόρθωση, η οποία εκκρεμεί, εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι αυτό που προαναφέρθηκε, μπορεί και πρέπει να γίνει άμεσα (η προθεσμία που ισχύει, αν δεν δοθεί παράταση, είναι μέχρι 31/12/2022) με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος του Κτηματολογίου με πρωτοβουλία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Αν στην παρούσα δημοτική περίοδο είναι ή δεν είναι προτεραιότητα η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του Καθολικού είναι ένα θέμα πολιτικό, πάντως μια επόμενη δημοτική αρχή αυτά τα βήματα θα κληθεί να ακολουθήσει για να γίνει η ανάπλαση με την νομοθεσία που ισχύει.

Πρόσφατα άρθρα