ΑρχικήΧανιάΡεπορτάζΤην έναρξη της διαδικασίας απορρόφησης της ΑΝΕΚ αποφάσισε το ΔΣ της Αttica

Την έναρξη της διαδικασίας απορρόφησης της ΑΝΕΚ αποφάσισε το ΔΣ της Αttica

Από

Ημερομηνία

Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης – απορρόφησης της ΑΝΕΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και εν γένει της κείμενης νομοθεσίας, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ATTICA. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενημερώθηκε ότι αντίστοιχη απόφαση ελήφθη σήμερα και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΚ.

Η συγχώνευση τελεί υπό τις συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές αιρέσεις και εγκρίσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρίας στην εν λόγω συμφωνία ήταν η UBS Europe SE.

Πρόσφατα άρθρα