Η επίκαιρη Σπιναλόγκα όπως φαίνεται από την Οξά, την αρχαία Νάξο με τις πολλες δεξαμενές