Φωτογραφία Λεωνίδας Κλώντζας

Το Wind Star στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου