Το Wind Star στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου

Φωτογραφία Λεωνίδας Κλώντζας

Το Wind Star στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου