Το παλιό μονοπάτι που ένωνε την Κριτσά με τις Τάπες…
…οι επισκέπτες του Μεραμπέλλου αναζητούν τα παλιά μονοπάτια