Οδηγώντας δίπλα από τις δεξαμενές των αλυκών (οι Ελουντιανοί τις λέγανε «τηγάνια») παρατήρησα ότι ήταν πλήρως γεμάτες με θαλασσινό νερό. Επικρατούσε πλημάτσα (η παλίρροια των Ελουντιανών)… το αντίθετο της ρήχης (άμπωτης), την διάρκεια της
οποίας το νερό είναι τόσο χαμηλά που σχεδόν κάποια τηγάνια αδειάζουν.
ΛΕΩΝ.Κ.