Από το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε η προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας. Για την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου εγκρίθηκαν 6 θέσεις, για το νοσοκομείο Σητείας 4 και για το νοσοκομείο Ιεράπετρας 2.

Πιο συγκεκριμένα οι ειδικότητες και οι βαθμοί έχουν ως εξής:

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ  με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.), θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 θέση
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.), θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’, δυο θέσεις
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’, 1 θέση
 • ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β, 1 θέση
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄, 1 θέση

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

 • ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’, 1 θέση
 • ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ, θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄, 1 θέση
 • ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄,  1 θέση
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄, 1 θέση

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 • ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄,  1 θέση
 • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄, 1 θέση

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην  ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 18/4/2018 ώρα 12μ.μ και λήγει στις 7/5/2018 ώρα 23:59.

Οι αποφάσεις προκήρυξης των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε. για όλες τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 10/4/2018.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στην απόφαση προκήρυξης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά ειδικότητα και βαθμό, όπως ακριβώς αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έγκρισης. Στις περιπτώσεις για τις οποίες εγκρίνονται στον ίδιο φορέα περισσότερες της μιας θέσεις της ίδιας ειδικότητας, στην απόφαση προκήρυξης αναφέρεται υποχρεωτικά το τμήμα στο οποίο ανήκει κάθε θέση.