Τέσσερα χρόνια χρειάστηκε η παρούσα δημοτική αρχή για να επανασχεδιάσει, εμπλουτίσει και τυπώσει το νέο έντυπο και ψηφιακό υλικό τουριστικής προβολής με το οποίο θα προβληθεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου και παράλληλα θα αποτελέσει πρακτικό εργαλείο πληροφόρησης των επισκεπτών για τα μέρη, τα μνημεία και αξιοθέατα που μπορούν να επισκεφθούν καθώς και για τις δραστηριότητες με τις οποίες μπορεί να γεμίσουν τις ώρες τους.

Το απόγευμα ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός παρουσίασε τα νέα έντυπα για τις Παραλίες, τις Υπαίθριες Δραστηριότητες και τον Θρησκευτικό Τουρισμό καθώς και το νέο χάρτη του Δήμου με τις αντίστοιχες παραπομπές στο διαδίκτυο, συνδέοντας την έντυπη με την ψηφιακή πληροφόρηση, μέσω της οποίας ο Δήμος στοχεύει να κάνει το «άλμα» για μια πιο άμεση, πλούσια και αποτελεσματική τουριστική προβολή.

Την παρουσίαση των φυλλαδίων και του χάρτη έκανε ο Σπύρος Σταρίδας.

Μια έκδοση, που ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες, είναι το νέο φωτογραφικό λεύκωμα που εξέδωσε ο Δήμος και καλύπτει όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπως αποδίδεται μέσα από ένα πλούσιο και αδημοσίευτο μέχρι σήμερα ιστορικό φωτογραφικό υλικό που συγκεντρώθηκε με προσφορές από ιδιωτικά αρχεία δημοτών αλλά και από πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό που αποτυπώνει τις ομορφιές του σύγχρονου Μεραμπέλλου.

Τέλος, έγινε παρουσίαση και της τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου Αγίου Νικολάου, την οποία έκανε  ο Αλέξανδρος Γαβριλάκης.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ