Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας για το 2018, με σημαντικά θέματα συζήτησης. Παρόντες στην συνάντηση τόσο τα τακτικά μέλη όσο και μεμονωμένοι παραγωγοί και ο επιστημονικός σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής, καθηγητής Μοριακής Βιολογίας και Φυτοπαθολογίας κ. Παναγιώτης Σαρρής.

Από τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ κ. Μανόλη Παπαδάκη έγινε αρχικά ενημέρωση σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στη λεκάνη του Φράγματος Μπραμιανών, αναφορικά με την αλατότητα και τις ποσότητες νερού που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την ποιότητα του νερού που έχει φθάσει σε υψηλά επίπεδα αλατότητας που είναι ακατάλληλη για τις καλλιέργειες αφού επηρεάζει την ποιότητα και ποσότητα του προϊόντος.

Πολλή κουβέντα έγινε για το θέμα της πρότασης εκπόνησης διερευνητικής μελέτης ώστε να βρεθεί ο χώρος εγκατάστασης εργοστασίου αφαλάτωσης στην περιοχή της Ιεράπετρας. Η Επιτροπή ομόφωνα εισηγήθηκε να προχωρήσει μια τριμερής συνεργασία ΤΟΕΒ – Δήμου – Περιφέρειας προκειμένου να εξοικονομηθούν οι πόροι που χρειάζονται ώστε να ανατεθεί σε γραφείο ή σε πανεπιστημιακό ίδρυμα που εξειδικεύεται και θα υποδείξει νέες τεχνικές και τεχνολογίες εγκατάστασης ενός τέτοιου εργοστασίου στην Ιεράπετρα καθώς και τα δεδομένα που υπάρχουν ανά τον κόσμο.

Μετά από εκτενή συζήτηση, συμφωνήθηκε πως το εργοστάσιο αφαλάτωσης θα είναι καλό να κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της Μαλαύρας ώστε να αφαλατώνει υφάλμυρο νερό και να αποστέλλεται μέσα από τον αγωγό της Μαλαύρας στη λεκάνη του Φράγματος με μια αγωγιμότητα των 100.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ